MyTennis Method – (MTM).

Mytennis Method (MTM) – jest opracowaną przeze mnie prostą metodą nauki podstaw techniki uderzeń w tenisie z wykorzystaniem aktywnej pomocy partnera (nauka w parach). Jest to metoda bardzo uniwersalna, dedykowana zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Jej głównymi zaletami ze strony uczącego się są:

  • duża intensywność
  • wysoki poziom koncentracji na wykonywanym ruchu
  • świadomość realizowanej czynności ruchowej
  • aktywna współpraca i wzajemna pomoc w nauce
  • pozytywna „rywalizacja”

O skuteczności stosowania tej metody decyduje prawidłowe rozłożenie akcentów w nauczaniu przez nauczyciela. Z tego względu, że metoda ta opiera się w głównej mierze na świadomej pracy własnej – „samo nauczaniu”, na pierwsze miejsce wysuwa się potrzeba wykazania się dużą starannością w komunikacji nauczyciel – uczeń. Główny akcent położony jest na taki rodzaj pokazu, przekazu informacji, gdzie uczeń w pełni rozumie celowość w dążeniu do opanowania danego wzorca ruchowego (elementu techniki).

Proszę pamiętać, że prezentowany przeze mnie materiał w formie konspektów, zarówno w zakładce „MTM”, jak i „Program ćwiczeń” mają jedynie charakter poglądowy. Ich celem jest przybliżenie głównych założeń w moim podejściu do nauczania tenisa na poziomie początkującym studentów – osób dorosłych.

Napisz co o tym myślisz ?